Privacy

Voorwoord

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen over de privacybescherming en met deze privacyverklaring.

 

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet invoeren. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, verstrekt u die voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

 

Wij maken u erop attent dat de verzending van gegevens via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) bepaalde veiligheidsrisico's kan inhouden. Een absolute bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

– – – – – – – – – –

 

Privacyverklaring conf. Art. 13 AVG:

 

1. Inleiding

Deze website wordt u ter beschikking gesteld door CLAGE GmbH. Conform artikel 13 van de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeren wij u hieronder over de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens bij de toegang tot en het gebruik van onze website.

 

2. Verantwoordelijkheden

Namen en contactgegevens van de verantwoordelijke vindt u in onze

https://www.clage.nl/en/contact/imprint.php

https://www.clage.nl/nl/contact/imprint.php

 

3. Functionaris / manager voor de privacybescherming

U kunt onze manager voor privacybescherming schriftelijk via de post bereiken met de vermelding »Manager voor privacybescherming«:

CLAGE GmbH

»Manager voor privacybescherming«

Pirolweg 1-5

21337 Lüneburg

of per E-Mail onder datenschutz@clage.de

 

4. Verwerking van persoonsgebonden gegevens

 

4.1. Algemeen overzicht van de verwerkingsprocessen

 

Op onze website worden persoonsgebonden gegevens voor het volgende gebruikt:

- Weergave van de producten en diensten

- Contactopname met onze teams

- Weergave van kaartenmateriaal voor de juiste route

- Weergave van bedrijfs- en productvideo's

- Dekkingsanalyse om de website te optimaliseren

- Verbetering van de klantenservice.

 

In het beveiligde deel van onze websites bieden wij de volgende diensten aan onze bestaande klanten aan:

- Apparaatregistratie

- Servicerapporten

- Onderdelenshop

- Klantenenquête

- Aanspreekpunten

 

4.2. Exploitatie van de website

 

4.2.1. Aard en omvang van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

De volgende informatie, die uw browser ons automatisch toestuurt, wordt verwerkt wanneer u onze website bezoekt:

- Browsertype /-versie

- gebruikt besturingssysteem

- naam van de eerder bezochte website

- IP-adres resp. hostnaam van uw computer

- datum en kloktijd van de serveraanvraag

 

4.2.2. Doel en wettelijke basis van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

De verwerking van de hierboven genoemde gegevens wordt uitgevoerd door de verantwoordelijke persoon om de goede werking van de website te verzekeren (uitvoering van wettelijke verplichtingen, d.w.z. veiligheid van de verwerking conf. Art. 5 lid 1 letter f AVG, zoals bijv. afweer en opheldering van cyberaanvallen) 4.2.3.

 

4.2.3. Ontvangers of categorieën van ontvangers

Onze websites worden gehost door de firma LüneCom Kommunikationslösungen GmbH, Marie-Curie-Str., 21337 Lüneburg en de firma Datadock, 1 Rue du Havre, 67100 Strasbourg, Frankrijk. Met de dienstverleners werd conf. Art. 28 AVG een overeenkomst voor outsourcing van de verwerking afgesloten. Het doorgeven van de hierboven genoemde gegevens aan andere ontvangers gebeurt alleen zover dit voor de verdediging tegen strafbare feiten noodzakelijk is en/of wij anderszins wettelijk daartoe verplicht zijn.

 

4.2.4. Duur van de opslag

De persoonsgebonden gegevens worden automatisch 4 weken na het einde van de verbinding verwijderd, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die dit verhinderen.

 

4.2.5. Recht op verwijdering, bezwaar en correctie

De vastlegging van de data voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van de data in logbestanden is dwingend noodzakelijk voor het bedrijf van de website. Daarom bestaat voor de gebruiker geen mogelijkheid tot verwijdering, bezwaar of correctie.

 

4.3. Gebruik van cookies

 

4.3.1. Aard en omvang van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

Onze website gebruikt cookies om u een comfortabele en functierijke online dienst aan te bieden en om uw toestemming voor het gebruik van het dienstenaanbod te verifiëren. Cookies zijn tekstbestanden, die informatie bevatten om terugkerende bezoekers uitsluitend voor de duur van het bezoek op de website te identificeren. Cookies worden op de harde schijf van uw computer opgeslagen en richten daar geen schade aan.

 

De cookies van de website bevatten persoonlijke gegevens. Cookies behoeden u voor het meermaals invoeren van gegevens, vergemakkelijken de overdracht van specifieke inhoud en helpen ons bij de identificatie van bijzonder populaire delen van onze website. Ze maken het ons mogelijk structuur en inhoud van onze website aanzienlijk te verbeteren.

 

De volgende cookies worden op uw eindapparaat opgeslagen:

 

– – – – – – – – – –

 

Type:

Browser-preferentie-cookienaam:

 

Naam:

Pop-up-venster-cookie

 

Functie / doel:

Het pop-up-venster wordt weergegeven op de home-pagina. Het bevat informatie over de privacy en in het bijzonder Google Analytics. Het cookie dient (uitsluitend lokaal op de computer van de bezoeker uitgevoerd) ter controle of het pop-upvenster opnieuw moet worden weergegeven. Er vindt geen communicatie van de kant van de server plaats.

 

Opslagduur:

7 dagen

 

– – – – – – – – – –

 

Type:

Browser-preferentie-cookienaam:

 

Naam:

Google-analyses-toestemming-cookie

 

Functie / doel:

In dit cookie wordt opgeslagen of de bezoeker toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics: alleen bij toestemming wordt Google Analytics geactiveerd; bij weigering blijft Google Analytics uitgeschakeld.

 

Opslagduur:

7 dagen

 

– – – – – – – – – –

 

Type:

Browser-statistiek-cookie

 

Naam:

_ga-cookie

 

Functie / doel:

Cookie van Google Analytics. Wordt voor het onderscheiden van gebruikers gebruikt. Dit cookie wordt alleen na verleende toestemming van de gebruiker voor Google Analytics gebruikt.

 

Opslagduur:

2 jaar

 

– – – – – – – – – –

 

Type:

Browser-statistiek-cookie

 

Naam:

_gid-cookie

 

Functie / doel:

Cookie van Google Analytics. Wordt voor het onderscheiden van gebruikers gebruikt. Dit cookie wordt alleen na verleende toestemming van de gebruiker voor Google Analytics gebruikt.

 

Opslagduur:

24 uur

 

– – – – – – – – – –

 

Type:

Browser-preferentie-cookienaam:

 

Naam:

Partnergedeelte-login-cookie

 

Functie / doel:

Cookie, dat de toegangsautorisatie van een geregistreerde bestaande klant tot het beschermde partnergedeelte van de CLAGE-website bevat. Dit cookie bevat alleen een ID-nummer. Bovendien wordt een ander ID-nummer opgeslagen in een database die aan de gebruiker is gekoppeld. Zodra de cookie-ID overeenkomt met de ID in de database, wordt de gebruiker automatisch ingelogd. Het cookie wordt alleen geplaatst, indien de ingevoerde toegangsgegevens correct zijn. Bij het afmelden door de gebruiker wordt het cookie verwijderd. Persoonsgebonden gegevens worden daardoor niet direct in het cookie opgeslagen. Bovendien wordt om veiligheidstechnische redenen ook het IP-adres van de laatste login in een database opgeslagen.

 

Opslagduur:

30 dagen

 

– – – – – – – – – –

 

4.3.2. Doel en wettelijke basis van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is Art. 6 lid 1 punt a AVG, mits de gebruiker daarvoor zijn toestemming heeft verleend. In dit geval vragen wij voor het plaatsen van cookies op de website om uw toestemming.

 

4.3.3. Duur van de opslag en bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en worden door deze aan onze website doorgegeven. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van de cookies.

 

Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk gewenst moment worden gewist. Dit kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Worden cookies voor onze website gedeactiveerd, dan bestaat de mogelijkheid dat niet meer alle functies van de website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

 

4.4. Contactformulier of contactopname via e-mail

 

4.4.1. Algemeen

Ons contactformulier biedt een eenvoudige manier om ons online specifieke vragen over producten en diensten te sturen. Dit zouden bijv. de volgende topics kunnen zijn: Aanvraag van gedrukt informatiemateriaal, zoeken naar een dealer of installateur, de wens om gebruik te maken van een CLAGE-onlinedienst, aanmelding voor een evenement, technische vragen, verkoopvragen, algemene vragen etc.

Wanneer u ons per contactformulier vragen stelt, worden de volgende gegevens voor het verwerken van de aanvraag bij ons verwerkt:

- persoonlijke stamgegevens

- adresgegevens

- communicatiegegevens

- gegevens met betrekking tot uw aanvraag

 

- Als alternatief is het mogelijk om via de beschikbaar gestelde e-mailadressen contact op te nemen. In dit geval worden uw via de e-mail doorgegeven persoonsgegevens opgeslagen.

 

In beide gevallen worden geen gegevens doorgestuurd naar de verzender. De gegevens worden uitsluitend voor de interne bewerking van de aanvraag en de daarvoor noodzakelijke communicatie gebruikt.

 

4.4.2. Doel en wettelijke basis van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

De persoonlijke gegevens uit het invoerformulier gebruiken wij alleen voor de afhandeling van de contactopname. Doel van het contact is het tot stand komen, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst, dus is de wettelijke basis voor de verwerking Art. 6 lid 1 let. b AVG. In alle andere gevallen geldt de wettelijke basis conform Art. 6 lid 1 let. a AVG (toestemming).

 

4.4.3. Ontvangers of categorieën van ontvangers

De door u doorgegeven gegevens worden uitsluitend door ons bedrijf verwerkt en door de door ons ingeschakelde bedrijven waaraan wij de verwerking outsourcen.

 

4.4.4. Doorgifte van persoonsgebonden gegevens naar een ander land

Een gegevensoverdracht naar landen buiten de EU, resp. de EER (zogenaamde derde landen) vindt niet plaats.

 

4.4.5. Duur van de opslag

Uw gegevens worden in het kader van de contactopname verwerkt en na het vervallen van dit gebruiksdoel verwijderd, d.w.z. wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en er geen wettelijke bewaarplicht is die de verwijdering verhindert.

 

4.4.6. Recht op informatie, verwijdering, bezwaar en correctie

U heeft te allen tijde de mogelijkheid de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens met werking voor de toekomst te herroepen. Wanneer u per e-mail contact met ons heeft opgenomen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet. Schrijf hiervoor een e-mail aan het volgende adres: datenschutz@clage.de. Alle persoonlijke en tot een persoon herleidbare gegevens die in het kader van de contactopname opgeslagen zijn, worden in dit geval verwijderd.

 

4.5. Bereikmeting

 

4.5.1. Algemeen

Wij gebruiken op deze internetsite de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een web-analyse-dienst. Web-analyse is het verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetsites. Een web-analyse-dienst verzamelt onder andere gegevens van welke website iemand op een internetsite gekomen is (de zogenaamde Referrer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken.

De voor de verwerking verantwoordelijke gebruikt voor de web-analyse via Google Analytics de toevoeging "_gat._anonymizeIp". Door deze toevoeging wordt door Google het IP-adres van de internetaansluiting van de desbetreffende persoon ingekort en geanonimiseerd, wanneer de toegang tot onze internetpagina's plaatsvindt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

 

4.5.2. Doel en wettelijke basis van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

De verwerking van persoonlijke of tot de persoon herleidbare gegevens van de gebruiken stelt ons in staat om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de analyse van de verworven data zijn wij in staat om informatie over het gebruik van de individuele componenten van onze website samen te stellen. Dit helpt ons bij de continue verbetering van onze website en haar gebruikersvriendelijkheid. Heeft u aan het begin van uw websitebezoek uw toestemming gegeven, dan geldt de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens conform Art. 6 lid 1 let. a AVG. De anonimisering van het IP-adres waarborgt in toereikende mate het belang van de gebruiker met betrekking tot de bescherming van zijn persoonlijke gegevens.

 

4.5.3. Ontvangers of categorieën van ontvangers

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

 

4.5.4. Doorgifte van persoonsgebonden gegevens naar een ander land

De persoonsgebonden gegevens worden naar een derde land overgedragen. De Europese Commissie heeft in haar aangemetenheidsbesluit (EU) 2016/1250 van 12 juli 2016 (EU-US-Privacy Shield) besloten, dat in de USA een aangemeten niveau van privacybescherming bestaat. U kunt eventuele verdere informatie schriftelijk bij onze manager voor privacybescherming aanvragen.

 

4.5.5. Duur van de opslag

Zodra de opgeslagen gegevens niet meer voor registratie benodigd zijn, dan worden deze gegevens verwijderd. In ons geval is dat 14 maanden.

 

4.5.6. Recht op verwijdering, bezwaar en correctie

De betreffende persoon kan het plaatsen van cookies door onze internetsite te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo permanent bezwaar maken tegen de plaatsing van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou tevens verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betreffende persoon zet. Bovendien kan een door Google Analytics reeds geïnstalleerd cookie te allen tijde via de internetbrowser of ander softwareprogramma's verwijderd worden.

Verder bestaat voor de betreffende persoon de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een registratie van de door Google Analytics verzamelde, op het gebruik van deze internetsite betrekking hebbende gegevens en om de verwerking van deze gegevens door Google te verhinderen.

Hiervoor moet de betreffende persoon een Browser-Add-On onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze Browser-Add-On informeert Google Analytics via JavaScript dat gegevens en informatie over bezoeken aan websites niet aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Wordt het IT-systeem van de persoon op een later tijdstip verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet de persoon in kwestie de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Voor zover de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de persoon in kwestie of een andere persoon binnen hun controle, bestaat de mogelijkheid om de browser add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de geldende privacybepalingen van Google kunnen onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html opgehaald worden. Google Analytics wordt onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ duidelijker uitgelegd.

 

Wijziging van de Google-Analytics-beslissing

Google Analytics is op onze Hongaarse website volledig gedeactiveerd.

 

4.6. Google Maps

 

4.6.1. Algemeen

Onze website maakt op diverse plaatsen gebruik van Google Maps (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) om u bijv. onze gespecialiseerde partners of anderen op een routekaart te tonen om uw reis gemakkelijker te maken.

 

4.6.2. Doel en wettelijke basis van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

Bij het oproepen van deze website worden persoonsgebonden gegevens automatisch conform Punt 4.2 aan de dienstverleners overgedragen. De verwerking van uw persoonsgebonden gegevens wordt gedaan om de weergave van de positie van onze gespecialiseerde partners etc. mogelijk te maken (gerechtvaardigd belang conf. Art. 6 lid 1 letter f AVG).

 

4.6.3. Ontvangers of categorieën van ontvangers

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google zal deze door Google Maps verkregen informatie eventueel aan derden doorgegeven, voor zover de wet dit vereist of voor zover ondernemingen deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Er kan niet uitgesloten worden, dat Google uw IP-adres met andere gegevens van Google in combinatie brengt.

Het is technisch mogelijk dat Google de verkregen gegevens gebruikt om op zijn minst individuele gebruikers te kunnen identificeren. Wij hebben geen invloed op het feit dat persoonsgebonden gegevens en persoonlijke profielen van gebruikers van de website door Google voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

4.6.4. Doorgifte van persoonsgebonden gegevens naar een ander land

De persoonsgebonden gegevens worden naar een derde land overgedragen. De Europese Commissie heeft in haar aangemetenheidsbesluit (EU) 2016/1250 van 12 juli 2016 (EU-US-Privacy Shield) besloten, dat in de USA een aangemeten niveau van privacybescherming bestaat. U kunt eventuele verdere informatie schriftelijk bij onze manager voor privacybescherming aanvragen.

 

4.6.5. Duur van de opslag

Het is ons niet bekend hoe lang Google de hierboven genoemde gegevens opslaat.

 

4.6.6. Recht op verwijdering, bezwaar en correctie

Bent u het oneens met een overdracht aan Google, dan mag u de subpagina's van onze website, waarop Google Maps is geïntegreerd, niet bezoeken. U heeft de mogelijkheid de service van Google Maps op een eenvoudige manier te deactiveren en op deze manier de gegevensoverdracht aan Google te verhinderen. Deactiveer daarvoor JavaScript in uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval de kaartweergave niet kunt gebruiken. Meer informatie hierover vindt u bij de gebruiksvoorwaarden van Google Maps en de privacyverklaring van Google.

 

4.7. Bedrijfs- en productvideo's

 

4.7.1. Algemeen

Wij integreren de video's van het platform »YouTube« van de provider Google LLC, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 (VS). Onze video's dienen als informatiebron voor eindklanten, gespecialiseerde partners en andere personen die zich willen informeren over ons bedrijf, onze producten en onze diensten.

 

4.7.2. Doel en wettelijke basis van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

Bij het oproepen van deze website worden persoonsgebonden gegevens automatisch conform Punt 4.2 aan de dienstverleners overgedragen. De verwerking van de gegevens wordt gedaan om de weergave van de video's mogelijk te maken (gerechtvaardigd belang conform Art. 6 lid 1 letter f AVG).

 

4.7.3. Ontvangers of categorieën van ontvangers

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043-1351 (USA).

 

4.7.4. Doorgifte van persoonsgebonden gegevens naar een ander land

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google zal deze door YouTube verkregen informatie eventueel aan derden doorgegeven, voor zover de wet dit vereist of voor zover ondernemingen deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Er kan niet uitgesloten worden, dat Google uw IP-adres met andere gegevens van Google in combinatie brengt.

Het is technisch mogelijk dat Google de verkregen gegevens gebruikt om op zijn minst individuele gebruikers te kunnen identificeren. Wij hebben geen invloed op het feit dat persoonsgebonden gegevens en persoonlijke profielen van gebruikers van de website door Google voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

4.7.5. Duur van de opslag

Het is ons niet bekend hoe lang YouTube, resp. Google, de hierboven genoemde gegevens opslaat.

 

4.7.6. Recht op verwijdering, bezwaar en correctie

Privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Opt-Out in het Google-account: https://adssettings.google.com/authenticated

 

4.8. Apparatenregistratie

 

4.8.1. Algemeen

Met de apparaatregistratie kunnen klanten gekochte producten met communicatiegegevens, persoonlijke stamgegevens en apparaatspecifieke gegevens (artikelnummer, serienummer etc.) registreren. Hiervoor kan de klant inloggen met zijn wachtwoord en vervolgens zijn geregistreerde apparaten en geregistreerde gebruikers online oproepen. Een registratie van apparaten is ook zonder in te loggen mogelijk.

 

4.8.2. Doel en wettelijke basis van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

CLAGE biedt de apparaatregistratie aan als vrijwillige dienst om de klantenservice te verbeteren. In dit geval geldt als wettelijke basis Art. 6 lid 1 let. a AVG (toestemming).

 

4.8.3. Ontvangers of categorieën van ontvangers

Met de dienstverlener werd conform Art. 28 AVG een overeenkomst voor outsourcing van de verwerking afgesloten. Bovenstaande gegevens worden alleen aan CLAGE doorgegeven.

 

4.8.4. Doorgifte van persoonsgebonden gegevens naar een ander land

Een gegevensoverdracht naar landen buiten de EU, resp. de EER (zogenaamde derde landen) vindt niet plaats.

 

4.8.5. Duur van de opslag

De bewaartermijn voor alle opgeslagen documenten komt ten minste overeen met de wettelijke termijnen conform § 257 HGB en § 147 AO.

 

4.8.6. Recht op verwijdering, bezwaar en correctie

U heeft te allen tijde de mogelijkheid de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens met werking voor de toekomst te herroepen. Wanneer u per e-mail contact met ons heeft opgenomen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet. Schrijf hiervoor een e-mail aan het volgende adres: datenschutz@clage.de. Alle persoonlijke en tot een persoon herleidbare gegevens die in het kader van de contactopname opgeslagen zijn, worden in dit geval verwijderd.

 

– – – – – – – – – –

 

De volgende punten (4.9. tot 4.11.) betreffen het beveiligde partnergedeelte van onze websites. Dit gedeelte is alleen voor geregistreerde, bestaande klanten toegankelijk. Om voor dit gedeelte toestemming te krijgen, moeten bestaande klanten schriftelijk en met hun klantnummer toegang aanvragen. U ontvangt een wachtwoord van ons en u kunt dan samen met uw klantnummer inloggen. Na een succesvolle aanmelding wordt de toegangsautorisatie met een cookie voor maximaal 30 dagen opgeslagen (zie paragraaf »Cookies«).

 

– – – – – – – – – –

 

4.9. Onderdelenshop

4.9.1. Algemeen

Op deze pagina kunnen bestaande klanten onderdelen kopen. Opgeslagen worden klant-, opdracht- en artikelspecifieke gegevens.

 

4.9.2. Doel en wettelijke basis van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

Met deze service biedt CLAGE een verbeterde klantenservice aan. Deze service bieden wij onze klanten vrijwillig aan.

De persoonlijke gegevens uit het invoerformulier gebruiken wij alleen voor de afhandeling van de contactopname. Doel van het contact is het tot stand komen, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst, dus is de wettelijke basis voor de verwerking Art. 6 lid 1 let. b AVG. In alle andere gevallen geldt de wettelijke basis conform Art. 6 lid 1 let. a AVG (toestemming).

 

4.9.3. Ontvangers of categorieën van ontvangers

Bovenstaande gegevens worden alleen aan CLAGE doorgegeven.

 

4.9.4. Doorgifte van persoonsgebonden gegevens naar een ander land

Een gegevensoverdracht naar landen buiten de EU, resp. de EER (zogenaamde derde landen) vindt niet plaats.

 

4.9.5. Duur van de opslag

De bewaartermijn voor alle opgeslagen documenten komt ten minste overeen met de wettelijke termijnen conform § 257 HGB en § 147 AO.

 

4.9.6. Recht op verwijdering, bezwaar en correctie

U heeft te allen tijde de mogelijkheid de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens met werking voor de toekomst te herroepen. Wanneer u per e-mail contact met ons heeft opgenomen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet. Schrijf hiervoor een e-mail aan het volgende adres: datenschutz@clage.de. Alle persoonlijke en tot een persoon herleidbare gegevens die in het kader van de contactopname opgeslagen zijn, worden in dit geval verwijderd.

 

4.10. Online-Servicebericht

 

4.10.1. Algemeen

Op deze pagina kunnen servicepartners die in opdracht van CLAGE werken, hun opdrachten die op initiatief van CLAGE uitgevoerd werden, documenteren. Opgeslagen worden opdracht-, locatie-, materiaal- en facturatiegegevens.

 

4.10.2. Doel en wettelijke basis van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

Deze service bieden wij onze dienstverleners vrijwillig aan. De persoonlijke gegevens uit het invoerformulier gebruiken wij alleen voor de afhandeling van de contactopname. Doel van het contact is het tot stand komen, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst, dus is de wettelijke basis voor de verwerking Art. 6 lid 1 let. b AVG. In alle andere gevallen geldt de wettelijke basis conform Art. 6 lid 1 let. a AVG (toestemming).

 

4.10.3. Ontvangers of categorieën van ontvangers

Bovenstaande gegevens worden alleen aan CLAGE doorgegeven.

 

4.10.4. Doorgifte van persoonsgebonden gegevens naar een ander land

Een gegevensoverdracht naar landen buiten de EU, resp. de EER (zogenaamde derde landen) vindt niet plaats.            

 

4.10.5. Duur van de opslag

De bewaartermijn voor alle opgeslagen documenten komt ten minste overeen met de wettelijke termijnen conform § 257 HGB en § 147 AO.

 

4.10.6. Recht op verwijdering, bezwaar en correctie

U heeft te allen tijde de mogelijkheid de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens met werking voor de toekomst te herroepen. Wanneer u per e-mail contact met ons heeft opgenomen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet. Schrijf hiervoor een e-mail aan het volgende adres: datenschutz@clage.de. Alle persoonlijke en tot een persoon herleidbare gegevens die in het kader van de contactopname opgeslagen zijn, worden in dit geval verwijderd.

 

04.11. Klantenenquête (»Feedback«)

 

4.11.1. Algemeen

Op deze pagina kunnen bestande klanten ons op een schaal van 1 tot 6 meedelen, hoe tevreden u bent met onze producten en dienstverleningen bent.

 

4.11.2. Doel en wettelijke basis van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

Met deze service heeft de klant de mogelijkheid CLAGE te evalueren. Hij dient ter verbetering van onze producten, onze dienstverleningen en onze advertenties. Deze service bieden wij onze klanten vrijwillig aan. De persoonlijke gegevens uit het invoerformulier gebruiken wij alleen voor de afhandeling van de contactopname. Doel van het contact is het tot stand komen, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst, dus is de wettelijke basis voor de verwerking Art. 6 lid 1 let. b AVG. In alle andere gevallen geldt de wettelijke basis conform Art. 6 lid 1 let. a AVG (toestemming).

 

4.11.3. Ontvangers of categorieën van ontvangers

Bovenstaande gegevens worden alleen aan CLAGE doorgegeven.

 

4.11.4. Doorgifte van persoonsgebonden gegevens naar een ander land

Een gegevensoverdracht naar landen buiten de EU, resp. de EER (zogenaamde derde landen) vindt niet plaats.

 

4.11.5. Duur van de opslag

De bewaartermijn voor alle opgeslagen documenten komt ten minste overeen met de wettelijke termijnen conform § 257 HGB en § 147 AO.

 

4.11.6. Recht op verwijdering, bezwaar en correctie

U heeft te allen tijde de mogelijkheid de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens met werking voor de toekomst te herroepen. Wanneer u per e-mail contact met ons heeft opgenomen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet. Schrijf hiervoor een e-mail aan het volgende adres: datenschutz@clage.de. Alle persoonlijke en tot een persoon herleidbare gegevens die in het kader van de contactopname opgeslagen zijn, worden in dit geval verwijderd.

 

5. Rechten van betroffen personen

U heeft diverse rechten m.b.t. de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens, zoals het recht op informatie over de door ons opgeslagen gegevens over uw persoon, of het recht op correctie, beperking van de verwerking, het recht op overdracht van uw gegevens, het recht van bezwaar of op verwijdering van uw gegevens. Bij vragen over het geldend maken van uw rechten kunt u schrijven naar het in punt 3 genoemde adres van onze manager voor privacybescherming.

 

6. Recht op bezwaar bij de toezichthoudende instantie

U heeft het recht bij de onderstaand toezichthoudende instantie een klacht in te dienen, wanneer u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgebonden gegevens indruist tegen de geldende privacywetgeving: De Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover.

 

7. Links naar andere internetsites

Onze website bevat links naar andere internetsites. Wij hebben geen invloed op de naleving van de privacywetgeving door de betreffende exploitanten. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle kunnen wij voor externe links naar externe inhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

8. Veiligheid van de verwerking

Deze pagina gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van vertrouwelijke content, zoals bijvoorbeeld van de aanvragen die u ons als website-exploitant stuurt, een SSL-codering. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van »http://« naar »https://« wisselt en aan het slotsymbool in uw browserbalk.

 

9. Geldigheid en actualisering van de privacyverklaring

Door de doorlopende ontwikkeling van onze website of door implementatie van nieuwe technologie kan het nodig zijn deze privacyverklaring te wijzigen met het oog op de toekomst. Wij raden u aan telkens de actuele privacyverklaring te raadplegen.

 

Lüneburg, 07.06.2018

v2

CLAGE GmbH ∙ Pirolweg 4 ∙ 21337 Lüneburg
Telefon +49 (0)4131 89 01-0
E-Mail info@clage.de